Reklama wprowadzająca w błąd jako czyn nieuczciwej konkurencji.

27 czerwca 2016 Maciej Lipińskinaśladownictwo produktów, nieuczciwa lub zakazana reklama, ogólne, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

Kolejną przewidzianą w ustawie o nieuczciwej konkurencji sytuacją, która traktowana jest jako czyn nieuczciwej konkurencji jest reklamowanie się w taki sposób, iż odbiorcę wprowadza się w błąd  co może wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. (art. 16 ust. 1 pkt 2 uznk).

 

czytaj więcej

Reklama sprzeczna z przepisami prawa oraz reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka

6 czerwca 2016 Maciej Lipińskinieuczciwa lub zakazana reklama, ogólne, utrudnianie dostępu do rynku

Przystępując do analizy sytuacji,  w których reklama jest traktowana jako nieuczciwa konkurencja, w pierwszej kolejności omówienia wymaga przypadek wymieniony w art. 16 ust. 1 pkt. 1 UZNK. W przepisie tym uregulowano, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama sprzeczna z przepisami prawa oraz reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka.

Kiedy  reklama jest sprzeczna z przepisami prawa i dobrymi obyczajami?

 

czytaj więcej

Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji – wprowadzenie.

1 czerwca 2016 Maciej Lipińskinaśladownictwo produktów, nieuczciwa lub zakazana reklama, ogólne

 

Przepis art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  kwalifikuje bezpośrednio jako czyn nieuczciwej konkurencji również zakazaną lub nieuczciwą reklamę.

 

czytaj więcej

Kiedy sprzedaż lawinowa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ?

25 kwietnia 2016 Maciej Lipińskinieuczciwa lub zakazana reklama, ogólne, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie działalności w systemie konsorcyjnym, utrudnianie dostępu do rynku

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na pytanie, kiedy sprzedaż lawinowa jest dozwolona na gruncie polskiego prawa, a kiedy takie praktyki uznawane są za czyn nieuczciwej konkurencji. Dokonamy także rozróżnienia pojęcia sprzedaż lawinowa od piramidy finansowej.

czytaj więcej

Czy rabat posprzedażowy (tzw. kick-back) to czyn nieuczciwej konkurencji ?

14 kwietnia 2016 Maciej Lipińskiogólne, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku

Kontynuując wywód z poprzedniego wpisu na blogu, tym razem skupmy się na tzw. kick back, czyli rabatach posprzedażowych wypłacanych kupującemu przez sprzedawcę w razie osiągnięcia określonej przez strony wielkości sprzedaży.

Czy rabat taki może stanowić zakazaną na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dodatkową opłatę obciążającą sprzedającego?

czytaj więcej

Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

29 marca 2016 Maciej Lipińskiogólne, utrudnianie dostępu do rynku

Pod pojęciem opłat półkowych rozumiemy zwyczajowe opłaty pobierane przez właścicieli supermarketów od dostawców towarów. Opłaty te gwarantują dostawcom, że ich towary zostaną ułożone w odpowiednim miejscu na półkach.

Supermarkety stosują przy tym różnorakie nazwy, które mają ukrywać to, że chodzi właściwie o zwykłą opłatę półkową. Wśród nich wyróżnić możemy tzw. bonus warunkowy, premia od obrotów, ekspozycja towaru czy rabat potransakcyjny.

Czy pobieranie opłat za korzystne ustawianie produktów na półkach sklepowych nie stanowi jednak czynu nieuczciwej konkurencji?

czytaj więcej

Kopiowanie produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji – c.d.

15 lutego 2016 Maciej Lipińskinaruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, ogólne

W związku z licznymi pytaniami od naszych klientów, postanowiliśmy rozszerzyć nieco wpis dotyczący naśladownictwa. Jak wskazano już w poprzednim wpisie, zgodnie z art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest:
– naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

czytaj więcej

Kiedy naśladowanie cudzych produktów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ?

10 grudnia 2015 Maciej Lipińskinaśladownictwo produktów

Zgodnie z ustawą o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.
czytaj więcej

Kto jest objęty ochroną / przeciwko komu można występować na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5 października 2015 Maciej Lipińskiogólne

W Kancelarii wielokrotnie spotykamy się z zapytaniami klientów, czy dany podmiot może ubiegać się o ochronę z u.z.n.k., czy jego działania są nieuczciwą konkurencją, o której mowa w ustawie, oraz czy w danych przypadkach ze względów podmiotowych roszczenia z tej ustawy są, czy nie są wyłączone.
czytaj więcej

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji

18 sierpnia 2015 Maciej Lipińskinaruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
czytaj więcej