Umowa o zachowaniu poufności z kontrahentem

1 grudnia 2016 Maciej Lipińskinaruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, ogólne

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności  może znacznie zwiększyć liczbę uprawnień przedsiębiorcy, w przypadku gdy jego kontrahent narusza tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wprawdzie nie ma czegoś takiego jak uniwersalna umowa o zachowaniu poufności ale należy zwrócić uwagę na kilka elementów istotnych które powinny się znaleźć w jej treści:

  • Przede wszystkim należy wymienić w samej treści umowy co jest, a co nie jest poufne. Najlepiej katalog poufnych informacji zrobić jak najszerszy ale zarazem jak najbardziej precyzyjny. Chodzi o to, aby kontrahent miał jasno zakomunikowane co wolno a co nie. Jaka informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Poprzestanie na samym stwierdzeniu, że kontrahent zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa” bez wyszczególnienia jakie to informacje, nie stanowi pełnej ochrony.

 

  • Należy wskazać w jaki sposób informacje poufne są zabezpieczone. Chodzi o środki techniczne jakie wdrożył przedsiębiorca aby chronić niekontrolowany wyciek tajemnicy przedsiębiorstwa. Kontrahent musi mieć bowiem świadomość że dane informacje są chronione i tym samym odróżnia się je w jakiś sposób od informacji ogólnodostępnych.

 

  • Co do zasady wskazywanie okresu obowiązywania umowy nie jest do końca korzystne dla przedsiębiorcy. Tajemnica może bowiem trwać cały czas i nie trzeba jej ograniczać. Tajemnica trwa bowiem tak długo jak informacja jest poufna i ma przy tym jakąś wartość gospodarczą. (art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Inaczej jest w przypadku zawierania umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem, ale nie o tym piszemy w tym wpisie

 

  • W umowie należy wskazać także kary umowne za naruszenie tajemnicy, osobno zapis że przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej
  • W umowie należy także opisać co się dzieje w przypadku rozwiązania umowy, jakie czynności winien podjąć przedsiębiorca, a do czego zobowiązany jest kontrahent.

 

 

W kancelarii przygotowujemy umowy szyte na potrzeby danej firmy.  Stanowią ona parasol ochronny na wszelkie informacje poufne, które nieuczciwy kontrahent mógłby wykorzystać przeciwko Państwu. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Tagi: , , , , , ,